Konsultacja przed osuszeniem budynku

Przed przystąpieniem do prac mających na celu odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych i osuszenie budynku należy przeprowadzić audyt określający przyczynę problemu i co za tym idzie sposób trwałego rozwiązania wad izolacji.

Czas wczesnej wiosny i roztopów to najlepszy moment na diagnozowanie problemów z funkcjonowaniem izolacji przeciwwilgociowych i izolacji przeciwwodnych w budynkach gdyż wszystkie wady dla doświadczonej osoby widoczne są jak na dłoni, co pozwala precyzyjnie ustalić zakres koniecznych napraw.Galeria - Konsultacja przed osuszeniem budynku


Copyright Osuszanie-budynkow.pl