Osuszanie budynków, izolacja podszybia wind

Izolacja przeciwwodna podszybia wind dzieli się za względu na źródło zalewania dna szybu windowego, tu zajmiemy się wodą wewnętrzną która dostaje się do podszybia z przestrzeni garażu podziemnego.

Częstym problemem jest woda w podszybiu która przedostaje się z warstw posadzki garażu podziemnego. Źródłem tej wody jest przede wszystkim śnieg wwożony na samochodach który po stopnieniu dostaje się po warstwie izolacji przeciwwodnej pod posadzką w strefę klatek schodowych i wind, ściekając do szybów windowych. Dodatkowo w takich przypadka występuje zawilgocenie ścian klatek schodowych. W takim przypadku izolacja przeciwwodna powinna polegać na „sklejeniu” warstw posadzki w strefie windy tak aby zatrzymać wcześniej wodę w warstwach posadzki. Ze względu na wysokie zasolenie takiej wody jak i ryzyko wyparcia posadzek proces taki powinna przeprowadzić doświadczona ekipa w iniekcjach ciśnieniowych. Sytuacja z migracja wody może też występować w okresie intensywnych opadów kiedy źródłem wody poza tą skapującą z samochodów może być wlewanie się pewnych ilości wody zjazdami do garażu jej penetracją warstwami posadzki. Izolacja przeciwwodna w obrębie posadzki klatek schodowych jest podejściem najbardziej skutecznym.Galeria - Osuszanie budynków, izolacja podszybia wind


Copyright Osuszanie-budynkow.pl